O konkursie

W GOLDEN ARROW OCENIAMY EFEKTYWNOŚĆ ORAZ INNOWACYJNOŚĆ NARZĘDZI KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ.

Konkurs Marketingu „Golden Arrow” to wyjątkowe wydarzenie w branży. Organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Marketingu i VFP Communications od 2006 r. przyciąga coraz więcej uczestników, poddaje analizie i ocenie największe przeprowadzone kampanie.

Głównym celem konkursu jest promowanie efektywności w działaniach marketingowych. Jury ocenia zarówno sposób opracowania strategii kampanii reklamowych, jak i kreatywność oraz świeżość podejścia, jakimi powinny charakteryzować się poszczególne elementy kampanii. Dla jury ważne są również skuteczność i efektywność podejmowanych działań.

W konkursie mogą uczestniczyć agencje komunikacji marketingowej, domy mediowe, firmy, kontrahenci oraz podmioty gospodarcze, które na zlecenie osób trzecich lub w celu promocji własnej zrealizowały pełną i spójną kampanię marketingową lub uczestniczyły w jej realizacji.

Jury ocenia prace w następujących kategoriach: Wysyłka bezpośrednia, Program lojalnościowy, Promocja sprzedaży, Experiential marketing, Shopper marketing, Program incentive travel, Digital marketing, Direct response advertising, Kampania zintegrowana, CSR..

Ze względu na szerokie spektrum rozumienia działań marketingowych prace są oceniane również w kategoriach: Non profit, Design, Open, Salon odrzuconych.

Organizatorami konkursu Golden Arrow są: VFP Communications oraz Polskie Stowarzyszenie Marketingu.

O VFP Communications

VFP Communications prowadzi działalność wydawniczą i jest dostawcą informacji online oraz organizatorem konferencji i konkursów branżowych.

Głównymi tytułami są miesięczniki: „Media & Marketing Polska” – dostarczający wiadomości z obszaru mediów, marketingu i reklamy, „Handel” – z branży FMCG oraz „Food Service” – skierowany do branży HoReCa.

Wokół każdego z tytułów powstała szeroka platforma komunikacji, łącząca wydania drukowane z aktualizowanymi na bieżąco informacjami online.

Newsy z branży mediów, marketingu i reklamy zamieszczane są w MMP24. MMP Online to elektroniczna forma „Media & Marketing Polska”. Branża FMCG otrzymuje zestaw rzetelnych artykułów redagowanych przez doświadczonych dziennikarzy w serwisie Handel Extra.

W organizowanych konkursach branżowych, np. Konkursie Kreacji w Reklamie „Kreatura” i w Konkursie Marketingu „Golden Arrow”, nagradzani są twórcy najlepszych projektów kreatywnych i przedsięwzięć marketingowych. Najlepiej sprzedające się produkty FMCG wyłaniane są w konkursie Hit Handlu.

Wyniki konkursów ogłaszane są na uroczystych wieczornych galach.

VFP Communications publikuje także raporty specjalne („Agencje Reklamowe i Domy Mediowe”, „Biura Reklamy”, „Agencje Interaktywne”, „Wydawcy”, „Nadawcy”) i branżową bazę danych, rocznik „Almanach Mediów i Reklamy”, który jest dostępny również online.

VFP Communications

O Polskim Stowarzyszeniu Marketingu SMB

Istnieje od 1995 roku i jest najważniejszą organizacją non profit, która zrzesza najbardziej dynamiczne firmy działające w obszarze marketingu bezpośredniego i interaktywnego, przestrzegające najwyższych zasad etycznych. Misją Stowarzyszenia jest integracja i rozwój branży marketingu bezpośredniego i interaktywnego, promocja najlepszych rynkowych praktyk oraz firm stosujących najwyższe standardy działania. Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiej Federacji Marketingu Bezpośredniego FEDMA, European Confederation of Contact Centre Organisations (ECCCO), Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” oraz Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Dzięki temu jest najważniejszą organizacją w Polsce opiniującą projekty ustaw dotyczące naszego środowiska oraz dbającą o przestrzeganie najwyższych norm etycznych zebranych w Kodeksie Etycznym SMB.

Współpracujemy ze środowiskiem oraz naszymi partnerami, tworzymy warunki sprzyjające rozwojowi marketingu bezpośredniego i interaktywnego w Polsce zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami etyki zawodowej.

Wspieramy rozwój zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych kanałów komunikacji bezpośredniej.

Tworzymy odpowiednie warunki ramowe sprzyjające innowacyjności i społecznej akceptacji marketingu bezpośredniego jako pożądanej formy komunikacji w życiu gospodarczym.

Pomagamy w kreowaniu odpowiedzialnego dialogu pomiędzy konsumentami, przedsiębiorstwami, organizacjami charytatywnymi, oświatowymi i kulturalnymi oraz instytucjami państwowymi.

Więcej informacji: www.smb.pl; info@smb.pl

Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2018 VFP Communications Ltd. oraz Polskie Stowarzyszenie Marketingu
Projekt: Netizens